Sonic Witchcraft

Posted by Andrej

Avatar
Andrej

Izkustvo ali Pred-stava

No Comment

Pravkar organiziram novo serijo performansov Locus Solus, kar mi sproža mnoga razmišljanja in ideje o tem početju, o naravi umetnosti nasploh ter predvsem o načinu našega dojemanja sveta in “dogodkov”. Celotna reč, ki ji pravimo “življenje” je en velik dogodek. Če se pošalim – “najpomembnejši dogodek zanj je bilo njegovo Življenje in največja prelomnica v […]

Read more